ახალი ამბები

გორის მერიაში 7 ვაკანსიააგორის მუნიციპალიტეტის მერიამ ღია კონკურსი 7 ვაკანტურ პოზიციაზე გამოაცხადა.კონკურსი გამოცხადებულია შემდეგ პოზიციებზე:

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის IVრანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შრომის უსაფთხოების დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი;

ინფორმაციისთვის, დაინტერესებულმა პირებმა კონკურსში მონაწილეობისთვის რეგისტრაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე www.HR.gov.ge უნდა გაიარონ.

დატოვეთ კომენტარი