Back to Top
ხუთშაბათი, 17 სექტემბერი 2020 12:04

გორის 88 საარჩევნო უბნისთვის 528 კომისიის წევრი შეირჩა

ცესკოს ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 88 საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევ კონკურსში 629 კონკურსანტი მონაწილეობდა.

 

"528 ვაკანტური ადგილი სრულად შეივსო. არჩეულ კომისიის წევრთა შორის 473 ქალია და 55 კაცი, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის გამოცდილება აქვს 453 კომისიის წევრს", - აცხადებენ ცესკოში.